Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Căutare
Limbă: ro | en
logo uniunea europeana spacer logo guvernul romaniei spacer logo fondul european spacer logo fondul social europass spacer logo instrumente structurale spacer logo oiposdru
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
[Început al detaliilor de noutăți]

The job of my life

[Început al listei de taburi]
[Sfârșit al listei de taburi]
Locuri de munca prin intermediul Retelei EURES Proiect MobiProEu – The Job of my life

Ca urmare a lipsei personalului calificat, Ministerul Federal pentru Munca si Afaceri Sociale din Germania a lansat incepand cu luna ianuarie 2013 un program de suport financiar pentru a atrage tineri europeni, absolvenţi sau persoane interesate de modelul său de pregătire, în contextul şomajului ridicat din ţările vecine.
Programul, denumit MobiPro-EU, promovat insa mai intens de institutiile germane sub numele de “The job of my life”se va desfăşura până la sfârşitul anului 2017 și se adresează tinerilor din U.E cu varste cuprinse între 18 şi 35 de ani (40 de ani în cazul sistemului medical) care nu au un loc de muncă şi doresc să beneficieze de sistemul german de formare profesionala, sau să lucreze în unul dintre sectoarele care se confrunta cu cea mai mare lipsa de personal in Germania, cum ar fi cel hotelier şi catering, medical şi informatic. Acest program urmareste depasirea barierelor lingvistice si eliminarea dificultatilor in ceea ce priveste procesul de recrutare si incadrare in munca la angajatori din Germania.
In cadrul acestui proiect, Ministerul Federal pentru Munca si Afaceri Sociale din Germania ofera tinerilor urmatoarele beneficii:
- Finantarea unui curs de limba germana in tara de origine. Acest curs trebuie sa aiba o durata de pana la 8 saptamani, 170 de ore/45 de minute, tarif pe ora in functie de fiecare tara, dar sa nu depaseasca 10 euro. Pentru acest curs aplicantul trebuie sa suporte 10 % din cheltuieli, restul de 90 % fiind suportat de catre furnizorul cursului de limba germana. Atat aplicantul, cat si furnizorul vor primi la final sumele respective din fondurile Ministerului Muncii din Germania, dupa ce sunt verificate documentele justificative care sa certifice incheierea cursului. In cazul aplicantului, suma aferenta desfasurarii cursului trebuie sa fie platita in avans.
- Alocatie de calatorie in Germania pentru interviu in vederea gasirii unui loc de munca. Valoarea alocatiei este de 200 euro pentru o distanta de pana la 500 km si 300 euro pentru o distanta mai mare de 500 km. Aplicantul trebuie sa efectueze plata in avans, urmand sa primeasca suma inapoi din fondurile destinate acestei etape, in urma certificarii din partea angajatorului german ca interviul a avut loc.
- Alocatie de calatorie pentru stagiul de pregatire a cursului de formare profesionala. Valoarea alocatiei este de 200 euro pentru o distanta de pana la 500 km si 300 euro pentru o distanta mai mare de 500 km. Aplicantul trebuie sa efectueze plata in avans si va primi suma dupa ce justifica prin intermediul contractului/certificatului de formare profesionala ca stagiul de pregatire s-a incheiat.
- Alocatie de calatorie inapoi in tara de origine, dupa incheierea stagiului de formare profesionala. Valoarea alocatiei este de 200 euro pentru o distanta de pana la 500 km si 300 euro pentru o distanta mai mare de 500 km. Suma aferenta este platita in urma prezentarii certificatului/contractului de formare profesionala.
- Alocatie de calatorie pentru a urma curs de ucenicie in cadrul unei companii din Germania. Aplicantul beneficiaza de 500 de euro, intrucat se iau in calcul si eventuale cheltuieli cu schimbarea domiciliului. Aplicantul trebuie sa efectueze plata in avans si va primi suma dupa ce justifica prin intermediul contractului de ucenicie eliberat de compania germana ca acesta s-a derulat.
- Alocatie de calatorie inapoi in tara de origine in cazul in care aplicantul abandoneaza cursul de ucenicie. Solicitantul beneficiaza de 500 de euro, intrucat se iau in calcul si eventuale cheltuieli cu schimbarea domiciliului. Suma este platita in urma prezentarii contractului de ucenicie si certificarea din partea companiei ca aplicantul abandoneaza contractul in care se specifica motivul abandonului.
- Finantarea pentru un curs complet de limba germana in Germania, ca pregatire pentru ucenicie la o companie germana. Cursul de limba germana trebuie sa dureze pana la 4 saptamani, 85 ore/45 minute, tarif la pretul pietei (exp. Institutul Goethe aprox. 12 euro/ora). In Germania exista, pe langa Institutul Goethe si alti furnizori de cursuri de limba germana, inregistrati si acreditati de catre Agentiile de Munca locale (Listele cu datele acestora se regasesc la sediile Agentiilor locale de Munca din Germania).
- Finantarea sau furnizarea unui curs de limba germana, in acelasi timp cu derularea cursului de ucenicie. Perioada acordarii este de pana la 8 saptamani, 85 de ore/45 de minute, cu un cost de max. 12 euro/ora. Pentru plata sumei este nevoie de certificarea participarii, insotita atat de chitanta emisa de institutia responsabila cu furnizarea cursului de limba germana cat si de dovada efectuarii platii.
- Finantarea sau furnizarea de asistenta pentru formare profesionala (asistenta in ceea ce priveste cursul de limba germana si urmarea unui curs de ucenicie – abH-EU). Suma acordata pentru aceasta activitate difera in functie de nivelul de plata pentru inchirierea unui apartament in fiecare regiune din Germania.
- Asistenta financiara in vederea asigurarii mijloacelor de trai in perioada uceniciei, in care este inclus si cursul pregatitor de limba germana. Suma oferita este de max. 818 euro/luna (plata perioadei de ucenicie), pe o perioada de 3 luni, durata contractului de ucenicie. Aplicantii trebuie sa-si completeze cererile inainte de inceperea perioadelor de ucenicie si sa anexeze contractele de ucenicie eliberate de companiile in care se vor derula cursurile. Fondurile ajung in posesia aplicantilor in urma certificarii de catre companiile care furnizeaza cursurile de ucenicie ca acestia participa in mod regulat la cursuri.
- Asistenta financiara in vederea asigurarii mijloacelor de trai in perioada de derulare a cursurilor de formare profesionala in cadrul companiilor. Suma acordata este de max. 818 euro/luna, la care se adauga 2 calatorii in tara de origine a aplicantilor, in cuantum de 200 euro/an pana la o distanta de 500 km, respectiv 300 euro/an pentru o distanta mai mare de 500 km. Suma de 818 euro/luna poate creste cu inca 130 de euro, daca aplicantii au copii in intretinere.
- Finantarea sau acordarea de asistenta socio-pedagogica in vederea participarii la cursurile de formare profesionala. Fondurile acordate difera in functie de nivelul de plata pentru inchirierea unui apartament, in fiecare regiune a Germaniei. Pentru lucratorii calificati in anumite domenii in care Germania se confrunta cu lipsa de personal, programul „MobiPro EU” prevede anumite etape de finantare, cum ar fi:
- Suportarea costurilor unui curs de limba germana in tara de origine a aplicantului. Perioada de derulare a cursului trebuie sa fie de 8 saptamani, 170 ore/45 de minute, tariful pe ora fiind in functie de fiecare tara, dar sa nu depaseasca max. 10 euro. Aplicantul trebuie sa suporte 10 % din plata cursului si sa efectueze plata in avans, urmand sa primeasca suma dupa ce face dovada platii cursului si a participarii in mod regulat la acesta, printr-o adeverinta eliberata de furnizorul cursului de limba germana.
- Alocatie pentru calatoria in Germania, in vederea sustinerii unui interviu. Fondurile sunt in cuantum de 200 euro pentru o distanta de 500 km, respectiv 300 de euro pentru o distanta mai mare de 500 km. Aplicantul trebuie sa efectueze plata in avans, iar suma i se va returna dupa ce angajatorul la care a avut loc interviul certifica derularea acestuia.
- Cheltuieli cu schimbarea domiciliului in Germania, in situatia in care solicitantul a fost angajat. Suma aferenta este de 890 euro, in conformitate cu programul Uniunii Europene “Primul tau loc de munca prin EURES”. Aplicantul va plati in avans, iar suma va fi rambursata in urma verificarii de catre expertii ZAV a contractului de munca semnat de catre angajatorul german.
- Acoperirea costurilor privind procedurile de acceptare pentru ocupatiile in care se inregistreaza lipsa de personal. Aceste costuri se pot ridica pana la 1000 euro si includ traduceri si certificari ale documentelor. In cazuri individuale, aceste costuri pot acoperi si echivalari de certificate, cursuri sau teste de aptitudini. Verificarea se poate face in urma eliberarii de catre autoritatea competenta a unei chitante, a certificatelor si traducerilor, insotite de dovada efectuarii platii.
- Finantarea sau furnizarea unui curs complet de limba germana, in special in cazul ocupatiilor din domeniul sanatatii. Sunt necesare max. 510 ore/45 de minute, la pretul pietei. (exp. Institutul Goethe percepe aprox. 12 euro/ora). Pentru a beneficia de suma de bani aferenta, aplicantii trebuie sa ataseze la solicitari contractele de munca si, daca este necesar, certificatele de echivalare a diplomelor. Sumele aferente fiecarei etape a programului, vor fi rambursate atat aplicantilor cat si furnizorilor cursurilor de limba germana, in max. 3 – 4 saptamani de la incheierea acestora. Motivul pentru care fondurile nu pot fi eliberate imediat este acela ca plata nu este efectuata de catre Ministerul Federal pentru Munca si Afaceri Sociale direct prin intermediul ZAV, ci sumele sunt trimise mai intai Camerei de Comert din Germania si de aici, fondurile sunt repartizate in conturile bancare ale aplicantilor si furnizorilor de cursuri.
Informatii suplimentare si depunere dosar la sediul AJOFM Arad – Arad - Str. Calugareni nr. 1 A, et. I, cam . 24

Site finantat din Fondul Social European

Investeşte in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN!

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’

Domeniul major de intervenţie 4.1. ,,Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare’’

POSDRU/111/4.1./S/91816 ,,Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad’’

[Sfârșit al detaliilor de noutăți]
 
[Început al listei de parteneri]
[Sfârșit al listei de parteneri]
[Început al listei de legaturi]
[Sfârșit al listei de legaturi]
[Început footer]
[Sfârșit footer]