Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Căutare
Limbă: ro | en
logo uniunea europeana spacer logo guvernul romaniei spacer logo fondul european spacer logo fondul social europass spacer logo instrumente structurale spacer logo oiposdru
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
[Început al detaliilor de noutăți]

Cum poti obtine un job in UE?

[Început al listei de taburi]
[Sfârșit al listei de taburi]

Informatii pentru găsirea unui loc de muncă în Europa
EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă- este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Principalele obiective ale EURES sunt următoarele:

- a informa, a orienta şi a oferi recomandări potenţialilor lucrători mobili în legătură cu posturile disponibile, precum şi în legătură cu condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European;
- a oferi asistenţă angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte ţări şi
- a oferi consiliere şi orientare pentru lucrătorii şi angajatorii din regiunile transfrontaliere.

Ghid pentru solicitanții de locuri de muncă

Viața și munca în străinătate devin o opțiune din ce în ce mai răspândită în rândul europenilor de toate vârstele. Tot mai mult, oamenii recunosc avantajele dobândirii unei experiențe profesionale într-o altă țară europeană. Chiar și așa, doar 3 % din europeni locuiesc și lucrează în alt stat membru decât țara lor de origine. Totuși, muncind în străinătate, chiar și pentru perioade scurte de timp, vă puteți îmbunătăți considerabil nivelul de calificare, sporindu-vă astfel șansele de a găsi un loc de muncă mai bun în propria țară. Principiul Uniunii Europene de liberă circulație a lucrătorilor este considerat unul dintre cele mai importante drepturi ale cetățenilor UE.

Principiul Uniunii Europene privind libera circulaţie a lucrătorilor presupune găsirea unui loc de muncă în orice ţară a Uniunii Europene.

Avantaje : - vă însuşiţi noi competenţe profesionale şi personale prin dezvoltarea capacităţilor profesionale, a încrederii de sine şi a abilităţilor de comunicare

- dobândiţi noi moduri de înţelegere şi perspective diferite prin îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe culturale şi prin învăţarea sau aprofundarea unei limbi străine

- alegeţi locul de muncă care vi se potriveşte cel mai bine prin găsirea unui loc de muncă permanent, temporar sau sezonier.
 

Accesati portalul national : www.eures.anofm.ro si portalul european : www.eures.europe.eu. ; prin crearea unui cont de solicitant de loc de munca EURES, va puteti crea un CV online care va putea fi cautat de catre angajatorii din intreaga Europa .

Investeşte in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN! Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
Domeniul major de intervenţie 4.1. ,,Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare’’
POSDRU/111/4.1./S/91816 ,,Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad’’

[Sfârșit al detaliilor de noutăți]
 
[Început al listei de parteneri]
[Sfârșit al listei de parteneri]
[Început al listei de legaturi]
[Sfârșit al listei de legaturi]
[Început footer]
[Sfârșit footer]