Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Căutare
Limbă: ro | en
logo uniunea europeana spacer logo guvernul romaniei spacer logo fondul european spacer logo fondul social europass spacer logo instrumente structurale spacer logo oiposdru
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Termeni si conditii

[Început al listei de taburi]
[Sfârșit al listei de taburi]
ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
www.somajvest.ro este site-ul oficial al AJOFM Arad pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor ministerului. Utilizarea site-ului www.somajvest.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.ajofm.ro oferă utilizatorilor informaţii, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea ministerului precum şi a misiunilor diplomatice ale României.
Ce este un serviciu electronic? În cadrul siteului www.somajvest.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi AJOFM.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
AJOFM Arad întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, AJOFM Arad nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:
- este exclusiv de natură generală;
- nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
- poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora AJOFM Arad nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei AJOFM Arad de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Ministerul Afacerilor Externe impuse de lege.

REGULI GENERALE
Administratorul siteului declară următoarele: va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului; va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; pe măsura apariţiei unor siteuaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
[Început al listei de parteneri]
[Sfârșit al listei de parteneri]
[Început al listei de legaturi]
[Sfârșit al listei de legaturi]
[Început footer]
[Sfârșit footer]