Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Căutare
Limbă: ro | en
logo uniunea europeana spacer logo guvernul romaniei spacer logo fondul european spacer logo fondul social europass spacer logo instrumente structurale spacer logo oiposdru
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiective

[Început al listei de taburi]
[Sfârșit al listei de taburi]
Obiectivul general al POSDRU
este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.
Unul dintre obiectivele specifice ale OI-POSDRU este tocmai Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare.


Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătatirea serviciilor furnizate clientilor SPO prin dezvoltarea unor solutii de abordare a somajului neinregistrat, schimb de bune practici cu o institutie transnationala din domeniul cercetarii si prognozarii Pietei Muncii.


Obiective specifice:

  • Intarirea capacitatii organizationale a solicitantului prin metode specifice de abordare a somajului neinregistrat la nivelul judetului
  • Imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor in domeniul ocuparii fortei de munca prin analiza actuala si reala a pietei regionale a muncii si tranferul de bune practici
  • Imbunatatirea gradului de ocupare la nivelul judetului prin crearea, actualizarea continua si implementarea bazei de date privind somerii neocupati si neinregistrati si oferirea serviciilor specifice SPO catre un numar mai mare de astfel de persoane In contextul actual al dinamicii pietei muncii generat de libera circulatie a persoanelor în spatiul comunitar, urmarind obiectivele POSDRU 2007-2013 privind asigurarea de oportunitati sporite de participare a persoanelor pe o piata muncii moderna, flexibila, obiectivele proiectului urmaresc modernizarea serviciului public de ocupare prin intarirea capacitatii acestuia de a furniza servicii de ocupare.

Printr-o serie de instrumente de cercetare, crearea unei baze de date si transfer de bune practici, se va realiza o strategie de largire a sferei de furnizare a servicilor de ocupare catre persoane nou-identificate, se va crea o imagine mai clara asupra pietei muncii.
Pentru implementarea directiilor strategice identificate, se va crea la nivel judetean o baza de date actualizabila cu persoanele neocupate, avand ca element principal dotarea punctelor de implementare a bazei de date cu logistica si tehnicaTIC, necesar desfasurarii activitatilor de culegere, stocare si actualizare date.
Acest sistem integrat de cercetare si prognoza, materializat prin analiza pietei muncii si baza de date cu persoanele neocupate constituie un fundament pentru viitoare proiecte care pot fi dezvoltate atat de SPO, cat si de furnizorii de servicii sociale, scopul final fiind gasirea de solutii pentru sprijinul ocuparii persoanelor fara venituri, care nu se regasesc în evidentele SPO.
Prin implementarea bazei de date, oferirea de servicii persoanelor neocupate depistate, inclusiv organizarea de Burse ale Muncii se urmăreste cresterea eficientei serviciilor oferite de SPO.

De asemenea, prin schimbul de bune practici cu partenerul strain se va dezvolta capacitatea institutionala a celor trei SPO. Toate aceste actiuni vor permite atingerea obiectivelor POSDRU, respectiv, dezvoltarea si implementarea de solutii care sa conduca la cresterea calitătii si eficientei serviciilor SPO
.

[Început al listei de parteneri]
[Sfârșit al listei de parteneri]
[Început al listei de legaturi]
[Sfârșit al listei de legaturi]
[Început footer]
[Sfârșit footer]