Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Căutare
Limbă: ro | en
logo uniunea europeana spacer logo guvernul romaniei spacer logo fondul european spacer logo fondul social europass spacer logo instrumente structurale spacer logo oiposdru
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Indicatori

[Început al listei de taburi]
[Sfârșit al listei de taburi]

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

327

Număr de agenţii de ocupare sprijinite

3

328

Număr de analize şi prognoze privind piaţa muncii

1

332

Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel naţional - Serviciul Public de Ocupare

5

333

Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel judeţean - Serviciul Public de Ocupare

3

334

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul Public de Ocupare

1ID

Indicatori [2 result]

Valoare

329

Numărul agenţiilor de ocupare care furnizează servicii de tip “self-service”

0

330

Ponderea agenţiilor de ocupare certificate în sistemul de management al calităţii (%)

0

331

Ponderea şomerilor cuprinşi în programele de formare din totalul şomerilor care au beneficiat de cel puţin o măsură activă de ocupare (%)

0

335

Ponderea şomerilor de lungă durată din mediul rural în total şomeri beneficiari a cel puţin o măsură activă de ocupare (%)

0

336

Ponderea şomerilor beneficiari de servicii de tip “self-service” în total şomeri înregistraţi la o agenţie (%)

0

337

Gradul de satisfacţie a clienţilor SPO (pe o scară de la 1 la 10)

8

338

Număr de agenţii de ocupare acreditate conform standardelor de calitate - Serviciul Public de Ocupare

0

339

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - Serviciul Public de Ocupare

1ID

Indicatori adiţionali [output]

Valoare

1

Raport bune practici

1

2

Numar Burse ale muncii organizate

10

3

Numar acorduri colaborare

10ID

Indicatori adiţionali [result]

Valoare

6

Numar estimat de persoane participante la Bursele Muncii

5000

7

Numar estimat persoane beneficiare de servicii SPO in cadrul Burselor Muncii

4000ID

Grup ţintă

Valoare

38

Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare

3

183

Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare

20

[Început al listei de parteneri]
[Sfârșit al listei de parteneri]
[Început al listei de legaturi]
[Sfârșit al listei de legaturi]
[Început footer]
[Sfârșit footer]